Languages

Kwaliteit

Exofi is HACCP- en BRC-gecertificeerd.

Om onze klanten de kwaliteit van producten en diensten te bieden die ze verwachten,  hebben we onze procedures opgesteld volgens de vereisten van HACCP en BRC.  Link naar ons BRC Certificaat.

Het systeem voor kwaliteitscontrole dat we hanteren in onze HACCP- en BRC-gecertificeerde locaties wordt ieder jaar gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.

We staan garant voor de conformiteit van onze producten door een rigoureuze controle bij de invoer ervan. We baseren ons hiervoor op de richtlijnen die we kregen via onze samenwerking met het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) en de officiële handelsorganisatie “ FRESH TRADE BELGIUM”.

Deze kwaliteitsverzekering bereiken we door de geïmporteerde producten systematisch te keuren om na te gaan of ze overeenstemmen met alle fytosanitaire standaarden. We kijken vooral naar het maximum aantal toegestane  chemische residuen (LMR), zoals vastgelegd in de regelgeving van de Europese Unie.  

Door onze naleving van de HACCP-richtlijnen,  kunnen we alle risico’s en gevaren voor de kwaliteit in ieder stadium controleren, van de invoer tot de levering aan de klant. 

We garanderen de opspoorbaarheid van ieder pakket dankzij een geïnformatiseerd  beheersysteem voor zendingen, waardoor we snel kunnen optreden bij onregelmatigheden. Een etiket op alle productzendingen bevestigt de oorsprong en alle elementen voor de opspoorbaarheid van de producten, zoals de EU-regels voor groenten en fruit vereisen. 

Exofi Fresh Market is erg zorgvuldig in het selecteren van leveranciers die onze Europese regels naleven en ook de EUREGAP/GLOBALGAP-procedures voor productie volgens “Goede Landbouwpraktijken”.

We ondersteunen onze leveranciers bij hun inspanningen om verantwoorde  landbouwmethodes te hanteren, zodat ze producten kunnen kweken voor onze klanten die gezond zijn, smaakvol en rijk in voedingswaarden.

Dit leidt ertoe dat ons bedrijf functioneert volgens de strengste normen, waardoor we onze diensten kunnen richten op één centraal doel: de tevredenheid van onze klanten.